Informační systém FKVS
IS FKVS verze 1.8.0 ze dne 15.10.2010 (Novinky verze)
Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

Informační systém pro podporu provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Systém je tvořen těmito moduly:

   Roční zprávy 

Přihlášení certifikátem

Přihlášení heslem
 Manuál  Zkrácená verze
   Vyhodnocení ročních zpráv 

Přihlášení
certifikátem

Přihlášení heslem
 Manuál
Upozornění

V případě, že používáte prohlížeč MS Internet Explorer verze 10 a vyšší (dále jen MSIE), je potřeba pro správné fungování Modulu ročních zpráv nastavit v prohlížeči tzv. Režim zpětné kompatibility. Popis nastavení je uveden zde


Aktuality

Zajištění přístupu

Přehled uživatelů

Kontakty

Line
E-mail: hot-line_fkvs@asd-software.cz
© ASD Software 2002 - 2015